Värmländska biografer ska digitaliseras | Region Värmland

Värmländska biografer ska digitaliseras

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsen beslutade idag att bevilja 600 000 kronor för att medfinansiera digitaliseringen av sex värmländska biografer.
− Det här är en bra satsning. Inom några år kommer de flesta filmer att distribueras digitalt istället för på 35-millimetersfilm och ska biograferna på de mindre orterna i Värmland i fortsättningen ha tillgång till ett brett och aktuellt filmutbud måste de ställa om till den nya tekniken, säger Tomas Riste, regionråd.
Under 2010-2011 har digitaliseringen av biografer tagit fart på allvar och inom några få år kommer nya filmer inte längre att finnas tillgängliga analogt, det vill säga som 35 millimetersfilm. De biografer som inte skaffar digital visningsteknik riskerar därmed att slås ut.
− Biograferna spelar en viktig roll som kulturella mötesplatser och förmedlare av ett brett filmutbud för alla åldrar. Men redan nu kan biografer på mindre orter se en minskad tillgång på 35-millimeterskopior av nya filmer och det i sin tur har lett till minskade publiksiffror och sämre ekonomi. Det är en trend som vi hoppas kan brytas i och med att ny teknik införs, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
Men att ställa om från det gamla systemet till det nya är dyrt. Grundutrustningen för varje enskild biograf beräknas kosta cirka 650 000 kronor. Under 2011-2014 kommer regeringen att avsätta 15 miljoner kronor per år för digitalisering av biografer. Stödet ska förmedlas av Svenska Filminstitutet och kommer sannolikt att vara begränsat till 300 000 kronor per biograf. Villkoren ska fastställas under hösten.
− En regional medfinansiering kan underlätta för de värmländska biograferna att få tillgång till de statliga medlen för digitalisering och stimulera till en lokal dialog om digitalisering. Modellen har redan införts i bland annat Västra Götalandsregionen, säger Ulf Nordström, chef för Enheten för kultur vid Region Värmland

Kontaktpersoner:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel 054- 7011012¨
Ulf Nordström, Chef för enheten för kultur, tel : +46705720999