Pressinbjudan till seminariet För värmlänningarnas bästa | Region Värmland

Pressinbjudan till seminariet För värmlänningarnas bästa

[PRESSMEDDELANDE] Den 10-11 maj samlas ledande politiker och tjänstemän från både Landstinget i Värmland och länets 16 kommuner för att delta i seminariet För värmlänningens bästa. Seminariet är ett led i utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Under dagarna kommer bland annat unika resultat om hur barn och unga har det i Värmland att presenteras.

Medierna hälsas välkomna.
Tid: 10 -11 maj
Plats: Hotell Selma Lagerlöf, Sunne
Program 10 maj:
12.00 Lunch
13.00 Välkomna! Inledning
Catarina Segersten Larsson, regionråd ordf. politiska styrguppen
Anne Bylund, moderator för seminariet
Nya perspektiv 2007 och framåt, måluppfyllelsen för barn och unga och äldre
Hans Karlsson, landstingsdirektör
Claes Hultgren, kommunchef
Jämlik hälsa för alla medborgare –kan vi nå dit?
Marianne Olsson, verksamhetsutvecklare
Barn och unga i Värmland- har de det bra?
Lisbeth Eng Kraft, samordnande skolsköterska
Eftermiddagskaffe
Sambandet mellan skolresultat och barns långsiktiga utveckling
Bo Vinnerljung, professor
Presentation av gemensamma korrigerade/nya mål
Ulric Andersson, politiska styrgruppen
Att vara ung och få Cancer
Hanna Wekell, Ung Cancer

Att ha psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar
Therese Eriksson, maskrosbarn
Program 11 maj:
08.30 Välkommen, tankar från igår
Hur har den äldre värmlänningen det?
Lisa Brunzell, utvecklingsledare
Förmiddagskaffe
”När lean kom till småstaden”
Christina Dahlberg, leankoordinator, Vara
Att underlätta för samverkan med fokus på kvalitet
Eva Nilsson Bågenholm, äldresamordnare
Presentation av gemensamma korrigerade/nya mål för äldre
Ingela Wretling, politiska stygruppen

Avslutning, välkomna nästa år….
Elisabeth Kihlström, politiska styrgruppen Nya Perspektiv
12.30 Lunch
För mer information, vänligen kontakta:
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel: 054-7011012
Yvonne Lennemyr, strateg inom vård, omsorg och folkhälsa, tel: 054-7011043
Om Nya Perspektiv
Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.