Projekt Lärling 2.0 lyfts fram i Bryssel för sitt jämställdhetsarbete | Region Värmland

Projekt Lärling 2.0 lyfts fram i Bryssel för sitt jämställdhetsarbete

[PRESSMEDDELANDE] Den 20 juni deltar Region Värmlands projekt Lärling 2.0 på en konferens om jämställdhet i Bryssel, “Gendering the Flagships”. Av projekten inom EU:s socialfond har tolv projekt från hela Europa valts ut för att berätta hur de har arbetat med jämställdhet mellan könen.

– Vi är utvalda för att visa hur vi lyfter fram jämställdhet för de lärlingar och samarbetspartners som deltar i projektet, berättar Maria Lindeberg, områdesansvarig östra Värmland i Lärling 2.0.
Projektet Lärling 2.0 är en storsatsning av Region Värmland, i samarbete med kommunerna, arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadens parter, för att ge unga arbetssökande en chans att komma in på arbetsmarknaden via lärlingsutbildning.
– Vi trodde vi var jämställda men när vi tog fram statistik visade det sig att fler killar än tjejer fick lärlingsplatser och fler killar fick dyra utbildningar jämfört med tjejer. Det blev en riktig ögonöppnare för oss, berättar Maria Lindeberg.
Alla i projektet har fått jämställdhetsutbildning men efter att ha sett statistiken har alla i projektet och samarbetspartners som arbetar i projektet har fått ytterligare utbildning. Bland annat i form av seminarier om jämställdhet som genomförts för projektets samverkanpartners. Alla lärlingarna får en introduktionsutbildning på två dagar varav en halv dag är jämställdhetsutbildning.
Platsannonserna från företagen utformas så könsneutralt som möjligt. Tjejer uppmuntras att söka fler mansdominerade jobb och att ta för sig mer av utbildningarna Killar uppmuntras att söka sig till kvinnodominerade yrken. Här har det dock visat sig lättare för killarna att ta sig in i kvinnodominerade branscher än vice versa.
– Vi arbetar med att utmana bilden av en lärling, många ser en kille i blåställ framför sig, berättar Maria Lindeberg. Om arbetsgivaren efterfrågar “en stark pôjk” så kontrar vi med att fråga om det inte går lika bra med en stark tjej.
– Projekt Lärling 2.0 är ett exempel att lära av. Det har hänt mycket i projektet.Trots att det inte har varit enkelt så försöker de hela tiden hitta nya sätt att arbeta på, berättar Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen.
Hon arbetar med att stödja projekt inom EU:s socialfond att integrera jämställdhetsperspektivet i sina projekt och har följt Lärling 2.0.
Hon menar också att Lärling-projektets arbete kan ge ringar på vattnet genom att stärka jämställdhetsperspektivet hos samverkanpartners och de unga lärlingarna. Effekter som kan leva kvar även efter projektet.
Nästa steg i arbetet är ett pilotprojekt i Storfors där Lärling 2.0 och Länsstyrelsen ska ha en workshop om jämställdhet i kommunen. De ska då titta på vilka konkreta åtgärder de kan göra för att arbetet med att matcha arbetsgivare och lärlingar ska bli mer jämställt, och hur det kan genomföras i ordinarie verksamhet. Slår det väl ut kommer likadana workshops att hållas i alla värmländska kommuner.
Kontaktpersoner
Maria Lindeberg, Region Värmland, områdesansvarig Lärling 2.0, tel. 054 701 11 29
Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland, projektstödjare ESF-Jämt, tel. 0702 21 12 90