Region Värmland: Vänta med beslut om ny brohöjd | Region Värmland

Region Värmland: Vänta med beslut om ny brohöjd

[PRESSMEDDELANDE] Den 20 juni avser Trafiknämnden i Göteborg besluta om hur hög den nya Götaälvbron ska vara. Höjden får konsekvenser både för sjöfart och kollektivtrafik. Region Värmland vill att nämnden väntar med beslut

– Det finns en konflikt mellan sjöfartens och kollektivtrafikens intresse som kräver en omfattande analys. Ett beslut nu vore djupt olyckligt. Man binder upp sig för en lösning som inte är långsiktigt hållbar, säger Tomas Riste, regionråd, Region Värmland.
Sedan en tid pågår en studie av Vänern-Götaälvstråket med Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Region Värmland som parter. Studien ska ge ett underlag för den långsiktiga utvecklingen av förbindelsen Vänern-Göta Älv.
Men trots att stråkstudien ännu inte är avslutad vill Trafiknämnden i Göteborgs stad behandla ärendet om en ny Götaälvbro redan den 20 juni.
I nämndens beslutsunderlag blir konflikten mellan sjöfarten och kollektivtrafiken tydlig. Det handlar exempelvis om hur många broöppningar per dygn som är hanterbart.
I ett brev till Göteborgs stad och Trafiknämnden skriver regionråden Tomas Riste och Catarina Segersten Larsson att det vore orimligt att fatta ett beslut innan stråkstudien är avslutad.
För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd, 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, regionråd, 054-7011012