Folkkonstnärer från hela världen slår läger på Tjörn – Kajsa Lundin från Region Värmland är moderator | Region Värmland

Folkkonstnärer från hela världen slår läger på Tjörn – Kajsa Lundin från Region Värmland är moderator

[PRESSMEDDELANDE] Den 25-29: juni träffas 80 unga kulturarbetare från hela världen på västkusten för att dansa, slöjda, smida, spela och utöva sina olika specialiteter. Målet är att utbyta erfarenheter och diskutera viktiga, gemensamma framtidsfrågor för folklig kultur. Moderator är Kajsa Lundin, som arbetar med ungdomar och näringslivsfrågor på Region i Värmland.

År 2012 har Hemslöjden i Sverige funnits i organiserad form i 100 år. Ett jubileum som syns och märks i hela landet med 366 dagar av Hemslöjd. Som en del i jubileet arrangeras folk art-kongressen IOV World Youth Congress 2012 med 80 deltagare i åldern 18 till 35 år från 37 länder.
Kajsa Lundin på Region Värmland ska arbeta på kongressen som bland annat moderator. Hon är utbildad inom kulturarvsfrågor och har lång erfarenhet av barn- och ungdomsarbete. Kajsa har dessutom arbetat med hantverk och har rötter i den svenska folkmusiktraditionen.
– Det här känns fantastiskt roligt och spännande, och utmanande, säger Kajsa Lundin.
International Organization of Folk Art (IOV) är ett nätverk för att bevara, främja och uppmärksamma folkliga kulturyttringar. Det är deras ungdomsorganisation som nu har kongress. Deltagarna är mellan 18 och 35 år. Med tanke på Hemslöjdens 100-årsjubileum har IOV valt att förlägga sin tredje ungdomskongress till Sverige, de två tidigare har varit i USA och Kina. Den 25-29 juni kommer unga slöjdare, folkmusiker, folkdansare, etnologer, antropologer och kulturadministratörer att mötas under temat Youth empowerment in the Intangible Cultural Heritage. Syftet med kongressen är att bygga upp IOV Youth som ett internationellt nätverk och en samarbetsplattform för gemensamma framtida projekt.
Program:
Måndag 25/6: På förmiddagen tågar delegaterna från Nordiska museet till Liljevalchs, många klädda i sina länders folkdräkter för att ta del av jubileumsutställningen HEMSLÖJDEN PÅ LILJEVALCHS, där jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni inviger kongressen.
Tisdag 26/6: Kongressen börjar på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Workshops där deltagarna visar varandra sina specialiteter. Till exempel visas instrument från alla delar av världen, musik, folkdans, ungerskt smide, pappersblommor och från Sverige smide och tillverkning av björksmycken.
Onsdag 27/6: Diskussioner och mindre föreläsningar
Torsdag 28/6: Diskussioner och kunskapsutbyte i storgrupp
Fredag 29/6: Konstutövarna praktiserar sina kunskaper och arbetar tillsammans.
För mer information
Kajsa Lundin, Region Värmland, tel 054-701 10 51, 070-210 25 74 e-post:kajsa.lundin@regionvarmland.se
Projektledare Mia Lindgren tel: 070-662 68 07, e-post: mia.lindgren@vgregion.se
Kommunikatör Per Björklund, Hemslöjden 100 år, tel: 070-890 94 58per.bjorklund@hemslojden.org
Läs mer om IOV på www.iov-world.com