Satsningar på folkhögskolan i regeringens budget | Region Värmland

Satsningar på folkhögskolan i regeringens budget

[PRESSMEDDELANDE] Regeringen meddelade under tisdagen att de utökar antalet platser på folkhögskolornas Allmän kurs med 1 000 platser per år i två år. Samtidigt sa man också att satsningen på de Studiemotiverande kurserna fortsätter under nästa år.

Regeringens höstbudget presenteras i sin helhet den 20 september men redan nu säger man alltså att man satsar på folkhögskolan.
– Det här är väldigt positivt. Sen vet vi inte hur många platser varje skola får i slutändan, men det är en viktig del i arbetet med att höja utbildningsnivån i länet, säger Gunilla Frykensjö, rektor på Molkoms folkhögskola.

Studiemotiverande kurser (SMF-kurser) är ett initiativ från Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och en möjlighet för dem mellan 18-25 som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och är registrerade som arbetssökande. Alla fem folkhögskolor inom Region Värmland erbjuder möjligheten. Kursen syftar till att ge deltagarna ett ökat självförtroende till att söka vidare studier.
De Allmänna kurserna är något som alla folkhögskolor erbjuder och kursdeltagarna kan studera från ett till tre år för att läsa in grund- eller gymnasiebehörighet.

– Vi har haft bra resultat på SMF-kurserna och många deltagare har valt att söka vidare studier, både till vår egen skola och till andra folkhögskolor och komvux. I den senaste omgången gick 48 procent vidare till studier, vi ligger över riksgenomsnittet. Sedan var det flera av de andra deltagarna som gick vidare till praktik, coachning eller arbete, säger Gunilla Frykensjö.

Molkoms folkhögskola har precis startat upp omgång fem av kursen och ytterligare en kurs börjar i oktober. I slutet av året kommer över 130 deltagare att ha studerat någon SMF-kurs på skolan, räknat från starten 2010.
– Från den första gruppen 2010 var de flesta klara med sina behörigheter redan första året.

Kontakt
Gunilla Frykensjö, rektor på Molkoms folkhögskola
Telefon: 0553 – 100 60

Länk till Folkbildningsrådets pressmeddelande om de utökade platserna

Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. Folkbildningsrådet arbetar också med uppdrag från sina medlemsorganisationer.

Molkoms folkhögskola
Molkoms folkhögskola har profilen media och friskvård och erbjuder utbildningar inom bland annat film, skådespeleri, teater, journalistik och friskvård. De har också Allmän kurs med möjlighet att läsa in grund- eller gymnasiebehörighet. Skolan finns i Molkom men har också en filial i Karlstad.
För mer information: www.molkom.nu