Värmlandstrafiks styrelse fattar beslut om tågstopp | Region Värmland

Värmlandstrafiks styrelse fattar beslut om tågstopp

[PRESSMEDDELANDE] Den senaste tiden har det diskuterats om vem som egentligen fattar beslut kring Värmlandstrafiks planerade tågstopp.

– Läser man gällande avtal och trafikförsörjningsprogram står det utom allt tvivel att det är Värmlandstrafiks styrelse som fattar beslut, säger Tomas Riste, ordförande i regionstyrelsen.
När Region Värmland blev kollektivtrafikmyndighet vid årsskiftet tecknades ett avtal mellan länets 16 kommuner och landstinget. Genom avtalet (som gäller2012-2014) delegerades ansvaret för att organisera och genomföra trafik och trafikplanering till Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. I det uppdraget ingår både det operativa ansvaret för trafiken och planering utifrån de mål som finns i dagens trafikförsörjningsprogram. Exempelvis mål för restider och hur kollektivtrafiken ska öka sina marknadsandelar.
Kollektivtrafiknämnden arbetar nu med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för Värmland. Men det träder i kraft tidigast 2014.
– Både Karlstadsbuss och Värmlandstrafik har utifrån avtal och trafikförsörjningsprogrammet tydliga uppdrag. De måste fatta nödvändiga beslut för att säkerställa beslutade mål, säger Tomas Riste.
För mer information vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, tel 054-7011011
Mats Sandström, ordförande i kollektivtrafiknämnden,
tel 070-2484852