Det goda värdskapet – konsten att få människor att känna sig välkomna | Region Värmland

Det goda värdskapet – konsten att få människor att känna sig välkomna

[PRESSMEDDELANDE] Attraktiva Värmland arrangerar i samarbete med Årjängs kommun två föreläsningar, ”Det goda värdskapet – konsten att få människor att känna sig välkomna”. Inbjudan har gått ut till kommunanställda, politiker, föreningar, turism och näringsliv.

Lokal: Best Western Hotel, Årjäng
Datum: 11 september
Tid: 14.00-16.30 samt 18.00-20.30
– God service och gott värdskap är en del av vår vision. Vårt värdskap är också viktigt för att stärka kommunens varumärke som en attraktiv kommun att leva och bo i, säger Ingemar Rosén, Kommunchef i Årjängs kommun.
”Det goda värdskapet – konsten att få människor att känna sig välkomna”
Janne Gunnarsson, Värdskapet AB är en uppskattad talare som inspirerar sin publik med starkt personligt engagemang. Han har 30 års erfarenhet av ledarskap, utveckling, entreprenörskap och kommunikation inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Han har erfarenhet av att arbeta med marknadsföring, affärsutveckling och utveckling av organisationer, platser och individer.
Värdskap
Allt fler städer och regioner satsar på att stärka sina platsvarumärken. I en värld där produkter och tjänster blir allt mer lika är välkomnandet, ett gott värdskap, en avgörande framgångsfaktor. Region Värmlands projekt Attraktiva Värmland arbetar för att stärka det värmländska värdskapet, genom föreläsningar, utbildning, och seminarier i ämnet.
– Värdskap är Konsten att få människor att känna sig välkomna, förklarar Projekt Attraktiva Värmlands mottagarkoordinator Jenny Höög. Ett gott värdskap kan tillämpas i och genomsyra alla olika slags verksamheter. I företag, medborgarservice, i sjukvården.