Pressmeddelande: Populär resekurs på Ingesunds folkhögskola | Region Värmland

Pressmeddelande: Populär resekurs på Ingesunds folkhögskola

[PRESSMEDDELANDE] Vi har glädjen att meddela att Ingesunds folkhögskola för elfte gången i ordningen anordnar Resekurs igen efter några års uppehåll. Fredrik den Store, Berlin och Preussen blir temat denna gång. En av flera möjligheter för seniorer som skolan erbjuder.

Sven Englund som har varit kursledare alla gånger tidigare har vi lockat tillbaka till skolan som en av kursledarna. Sven är sedan några år “glad pensionär” efter att ha arbetat på skolan i många år. Sven kommer tillsammans med Hans Olsson, lärare på Ingesund, att genomföra kursen.
Kursen byggs upp med föreläsningar om bland annat tysk historia, konst och litteratur. Även musikaliska inslag, minikonserter, kommer att ingå med kursdeltagare från skolan. Några gånger bjuds gästföreläsare in, Jessica Stuart Beck är en av dem.
Avslutningen på kursen blir en resa till Tyskland i slutet av april nästa år.
I dagsläget är det 86 personer anmälda till kursen.

Kursen ingår i Ingesundsakademien där också kurserna Naturakademi med Anders Ljunggren samt en fortsättningskurs i data med Hans Hellström ingår. De båda kurserna startar onsdagen den 12 september.
Naturakademin utlovar exkursioner till besöksmål med höga naturvärden, som exempelvis Riitamäki, Hammarö fågelstation, gruvor i västra Värmland.
På datakursen, som är en fortsättning från i våras, tar deltagarna med sina egna datorer och loggar in på skolans trådlösa nätverk.

Skolan bidrar genom kurserna till flera möjligheter för seniorer att bli inspirerade till aktiviteter, att vara delaktiga och få en social gemenskap, vilket är ett av målen i projektet “Friskare Arvika” som Arvika kommun bedriver tillsammans med Friskvården i Värmland.

Kontakt
Margaretha Ström
Telefon: 070-214 16 36
E-post: margaretha.strom@ingesund.se

Kursstart, Resekurs
Torsdag den 13 september kl 09.30, på Ingesunds folkhögskola.