Vandring trots fysiska hinder | Region Värmland

Vandring trots fysiska hinder

[PRESSMEDDELANDE] Att vandra på fjäll eller i skog som rullstolsburen kan låta udda, men inte på Fritidsledarutbildningen på Kristinehamns folkhögskola KPS. Vecka 38 ska klassen till Glaskogen i Värmland och även deltagare som i vanliga fall skulle få svårt att ta sig ut på vandring ska med.

Utbildningen på Kristinehamns folkhögskola KPS har specialpedagogisk inriktning och utöver att under två år utbildas till just fritidspedagoger fokuserar man också på att lära sig tekniker för att inkludera dem med fysiska funktionsnedsättningar. En inriktning som är unik för dem.
– Vi jobbar utifrån en mycket enkel modell när vi formar aktiviteterna. I korta drag går det ut på att vi utgår från individen, vilka funktionshinder finns? Hur kan vi anpassa aktiviteten till individen och dennes funktionsnedsättning? Vi får fundera över om det finns hjälpmedel som kan bidra till att vi kan genomföra aktiviteten, eller om vi kan ändra på förutsättningarna så att individen kan delta, säger Øyvind Alster, kursledare.
Till stor del handlar det om teori.
– Men vi har ofta kursdeltagare som själva har fysiska funktionsnedsättningar. Det ger oss möjlighet att testa teorierna i praktiken eftersom vi vill att alla våra deltagare ska medverka vid våra aktiviteter, säger Øyvind Alster.

Veckan för vandringen ska Kristin Savela med, en av kursdeltagarna i år 2. Hon sitter vanligtvis i rullstol men kommer under turens gång att använda sig av ett hjälpmedel som heter Joelette, en slags vagn på ett hjul.
– Vi har använt den tidigare men då under dagsturer. Nu ska vi genomföra en hel vandring från etapp till etapp.
Kursdeltagarna är indelade i grupper om 6-7 i varje grupp och vandrar cirka 10 kilometer per dag. Kristin kommer att delta i en av grupperna.

Under tisdagen, 18 september, kommer dem att nå ett delmål där det är möjligt att ta sig fram med bil, så om ni är intresserade av att besöka gruppen är det möjligt den dagen.

Kontakt
Øyvind Alster, kursledare
Telefon: 070- 1752096
E-post: oyvind.alster@regionvarmland.se
Mer information om utbildning finns på Kristinehamns folkhögskola KPS hemsida

En bild på en tidigare vandring med hjälp av Joelette finns bifogad.