Ny plan tas fram för Värmlands utveckling | Region Värmland

Ny plan tas fram för Värmlands utveckling

[PRESSMEDDELANDE] Vad är viktigast för att Värmland ska bli ett län dit folk faktiskt vill flytta, inte bara besöka?

Ska vi fortsätta marknadsföra Värmland som ett län där vi är “goa och glada” eller finns det andra ord som vi vill förknippas med?
Det här är frågor som ska få svar i den nya, konkreta plan för framtidens Värmland som Region Värmland ska ta fram utifrån invånarnas åsikter och idéer.
Den här veckan träffas ett sextiotal värmländska makthavare och företrädare för att prata om hur de vill att Värmlands framtid ska se ut. I och med det har startskottet gått för Värmlandsstrategin, men många fler kommer att få tycka till. Via remisser, möten och sociala medier kommer alla som vill kunna lämna åsikter.
Målet är att så många som möjligt i Värmland ska ha gemensamma mål att arbeta mot för att utnyttja områdets starka sidor, till exempel det strategiska läget mellan Göteborg, Stockholm och Oslo.
Det behövs också samling för att klara de stora utmaningarna, exempelvis arbetslösheten bland ungdomar.
Strategin ska ersätta och utveckla den gamla regionala utvecklingsstrategin, som tas fram på uppdrag av regeringen, men den här gången vill Region Värmland använda tillfället till att göra något mer. Värmlandsstrategin ska innehålla gemensamma mål för såväl privata företag som myndigheter fram till år 2020, men också bli ett verktyg för marknadsföringen av länet.
Arbetet kommer att utmynna dels i en skriven strategi, Värmlandsstrategin, som kommer att gå på remiss i länet för att slutligen beslutas om i Regionfullmäktige i augusti. Dessutom testas en ny metod för att ge möjlighet till både offentlig och privat sektor att vara med och uppfylla målen. På en webb-baserad lista kommer organisationer, företag och myndigheter kunna fylla i vad just de ska genomföra, åtgärder som sedan bockas av när de är klara.
Kontaktpersoner på Region Värmland:
Kommunikationschef Hedvig Bergenheim 054-700 10 19
Kommunikatör Maria Östergren 054-700 10 21
Ann Otto, biträdande chef på Enheten för regional tillväxt 054-700 10 28