Bibliotek Värmland är Årets bibliotek! | Region Värmland

Bibliotek Värmland är Årets bibliotek!

[PRESSMEDDELANDE] Samarbetet Bibliotek Värmland fick idag utmärkelsen Årets bibliotek på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Värmland var först ut med ett system som gör att ett och samma lånekort fungerar i hela länet, och under de snart tio år som samarbetet funnits har det hela tiden vidareutvecklats.
Utnämningen till Årets bibliotek görs av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Juryn bedömer verksamheten utifrån varje biblioteks förutsättningar och tittar särskilt på användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland användarna.
I år var även Hallunda bibliotek och sjukhusbiblioteken i Sörmland nominerade till priset, som delas ut varje år på Bok och bibliotek i Göteborg.
Bibliotek Värmland är inte ett fysiskt bibliotek utan ett samarbete mellan sexton kommunbibliotek och andra offentliga bibliotek på sjukhus och på Karlstads Universitet. Invånarna kan använda samma lånekort och det går att låna och lämna tillbaka på vilket bibliotek man vill.
– Det mest positiva är att medborgarna får ut så mycket mer av biblioteken på det här viset, säger Camilla Källgren på Länsbiblioteket, Region Värmland.
Tolv av kommunerna har också en gemensam webbplats, www.bibliotekvarmland.se, där man kan reservera och låna om böcker och medier.
– Vi var det första länet att samarbeta så här, berättar Ingalill Walander Olsson på Länsbiblioteket, Region Värmland. Hon har varit med under hela resan från det att Bibliotek Värmland startades som ett projekt 2003.
Bibliotekspersonalen samarbetar i olika frågor i arbetsgrupper. Genom att biblioteken tar hjälp av varandras olika specialistkompetenser blir den gemensamma kompetensen hos de värmländska biblioteken större och används bättre. Just nu är kompetensutveckling ett område som är i fokus.
Kontakt
Anna-Christina Rutquist
Länsbiblioteket, Region Värmland
Telefon: 054-701 10 90
Maria Östergren
Kommunikatör, Region Värmland
Telefon: 054-700 10 21