Lyckat lärlingsprojekt förlängs | Region Värmland

Lyckat lärlingsprojekt förlängs

[PRESSMEDDELANDE] Lyckat lärlingsprojekt förlängs i Värmland

Långtidsarbetslösa ungdomar utan tidigare arbetslivserfarenhet är en av de grupper som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Men trots att det värmländska projektet Lärling 2:0 har fått bygga upp ett nytt samarbetssystem från grunden så har resultaten blivit så goda att projektet nu fått förlängt!
Projektet Lärling 2:0 drivs av Region Värmland i nära samarbete med arbetsförmedlingar, kommuner, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
Det är delvis finansierat av Europeiska socialfonden.
Välkommen på presskonferens!
Onsdagen den 7/11 kl 13 på Arbetsförmedlingen i Arvika
Kontaktperson: Berndt Jendrny, tel 054-701 10 85
Medverkande:
Berndt Jendrny, projektledare Region Värmland
Olle Hyensjö, Arbetsförmedlingschef Arvika tel 010-486 45 40
Tommy Wallin, Arbetsmarknadsenheten Arvika kommun tel 070-274 56 54