Molkoms folkhögskola i projekt för att främja hälsa bland unga vuxna | Region Värmland

Molkoms folkhögskola i projekt för att främja hälsa bland unga vuxna

[PRESSMEDDELANDE] Molkoms folkhögskola medverkar i ett internationellt skolprojekt med målet att motivera och uppmuntra kursdeltagare att ta del av och ta till sig hälsosammare vanor. 4-8 februari åker några av lärarna och kursdeltagarna från Allmän kurs Atill Arad i Rumänien för att vara med på det första mötet på en av partnerskolorna i Rumänien.

Projektet ska undersöka en metod för att implementera hälsofrämjande aktiviteter i den ordinarie verksamheten och hur man får kursdeltagarna motiverade och intresserade.
Skolan kom av en slump i kontakt med projektet som var på jakt efter en skola att samarbeta med i Sverige och ser nu fram emot den första resan. De huvudsakliga profilerna på utbildningarna för projektdeltagarna som medverkar är: Inlärningssvårigheter, fysiska eller psykiska dysfunktioner, invandrare med språksvårigheter och socialt eller ekonomiskt missgynnade.
– Vi har flera kurser för målgruppen för projektet samtidigt som en av våra profiler på skolan är friskvård. Vi tror att vi har mycket att bidra med och vill gärna dela med oss av våra kunskaper på området. Samtidigt som vi vill fånga upp övriga deltagares erfarenheter för att bygga vidare därifrån. Det är utvecklande både för oss som lärare och för våra deltagare.
Under projektperioden, som sträcker sig fram till 2014, ska skolorna och institutionerna och deras kursdeltagare göra resor till de andra för erfarenhetsutbyte. Den 4-8 februari åker en delegation på två lärare samt fyra deltagare från Molkoms folkhögskola till Arad i Rumänien för att vara med på det första mötet. Bland annat för att presentera resultat från en undersökning om hälsa bland deltagarna som varje partnerskola har gjort.
– Våra fyra deltagare kommer också att presentera en positiv hälsosam vana som de anser att vi har i Sverige och som de tycker borde finnas överallt.
Den 13-17 maj 2013 kommer sedan deltagare från projektets alla partnerskolor hit till Karlstad för att besöka Molkoms Folkhögskola och se hur de arbetar. För att arbeta vidare med projektet och för att ta del av vad Karlstad som kulturstad kan erbjuda.

Kontakt
Ylva Husberg, lärare
Telefon: 070- 313 15 38
Hemsida: www.molkom.nu
Projektets hemsida: www.healthproject.info/
Allmän kurs
Allmän kurs är för dem som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens och behöver allmän eller särskild behörighet för att kunna söka vidare till högre studier. Studietidens längd är beroende av den sökandes tidigare studier och varierar mellan 1-3 år.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Molkoms folkhögskola har profilen media och friskvård och erbjuder utbildningar inom bland annat film, skådespeleri, teater, journalistik och friskvård. De har också allmän kurs med möjlighet till högskolebehörighet.
Skolan finns i Molkom men har också en filial i Karlstad.
www.molkom.nu