41 procent gick från arbetslöshet till sysselsättning | Region Värmland

41 procent gick från arbetslöshet till sysselsättning

[PRESSMEDDELANDE] 265 ungdomar i Värmland har mellan 2010-2012 läst en studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, på en folkhögskola. Efter kursen har 41 procent av deltagarna gått från arbetslöshet till sysselsättning.

Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) är ett arbetsmarknadsuppdrag från Folkbildningsrådet genom Arbetsförmedlingen som arrangeras på flera folkhögskolor i Sverige sedan 2010. Det är en tre månader lång kurs för personer som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan, är mellan 16-25 år och registrerade som arbetssökande oavsett garantiform, eller är 25 år eller äldre och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar arbetssökande till kursen.
Kursen syftar till att ge deltagarna ökat självförtroende till att påbörja eller fortsätta en utbildning. Och det fungerar.
8 000 har läst kurserna i Sverige sedan starten 2010 och 70 procent upplever att de motiverats till fortsatta studier, detta enligt Folkbildningsrådets undersökning från 2012.
– Jag har jobbat länge och saknar fullständiga gymnasiebetyg. Då är det ett stort steg till att börja plugga och jag, liksom många visste inte hur jag skulle göra. SMF gav mig en nytändning och jag har hittat det jag brinner för, säger Louice Lofterud, 25, tidigare deltagare i SMF som nu läser Allmän kurs på Molkoms folkhögskola för att senare kunna söka vidare.
En mätning som Arbetsförmedlingen gjort visar att 41 procent av de 265 som läst kursen i Värmland mellan 2010-2012 har gått vidare till sysselsättning. Det är 16 procent som fått arbete och 25 procent som studerar vidare.
Sedan 2013 har regeringen skjutit till medel för att utöka antalet kursplatser på SMF och allmän kurs för att möta den ökade efterfrågan.
SMF finns på alla sex folkhögskolor i Värmland och i år finns 278 SMF-platser fördelade mellan skolorna.
För mer statistik se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Wikner, kommunikatör, Region Värmland, telefon: 072-523 42 58

Fakta
I Värmland finns sex folkhögskolor; Ingesund, Kyrkerud, Klarälvdalen, Kristinehamn och Molkom med Region Värmland som huvudman och Geijerskolan som drivs i stiftelseform.
I Sverige finns totalt 150 folkhögskolor.