Unik rapport om relationen Sverige-Norge | Region Värmland

Unik rapport om relationen Sverige-Norge

[PRESSMEDDELANDE] Beroendet och utbytet mellan Sverige och Norge är ännu större än man tidigare trott. Det visar en ny rapport från Region Värmland som presenteras på ett stort möte den 21/5 i Oslo för norska och värmländska företag och organisationer.

Många tusen svenskar har idag sin inkomst helt eller delvis från Norge. Ändå saknas idag nationell, offentlig statistik över exempelvis arbetspendling och handel. Region Värmland har därför tagit fram en rapport, som bland annat visar hur många som arbetspendlar och denverkliga sysselsättningen i Sverige, när man räknar in Norgependlarna.
Rapporten visar också att handeln mellan företag i Norge och i gränslandskapet Värmland har ökat mycket kraftigt. Den tar upp vilka hinder företagen upplever och vilka åtgärder de efterfrågar.
Region Värmlands rapport presenteras på ett stort möte i Oslo. Några av deltagarna är Ingrid Hjelt af Trolle, svensk ambassadör i Norge, affärsmannen Olav Thon och Lars-Kåre Legernes, vd för Oslos Handelskammare.
Syftet med mötet i Oslo är att ge ny kunskap som kan underlätta affärer och kontakter över gränsen. Det finns också möjlighet att besöka Värmlandskontoret som invigdes i januari.
Region Värmland är ett samverkansorgan för alla kommuner (fylken) och landstinget (sjukvården) i gränslandskapet Värmland.

Tid: tisdag 21/5 kl 9-15.30
Plats: Thon Hotel Opera, Oslo
Kontaktperson: Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland tel 054-701 10 21,maria.ostergren@regionvarmland.se