Nya perspektiv för värmlänningarnas bästa | Region Värmland

Nya perspektiv för värmlänningarnas bästa

[PRESSMEDDELANDE] Den 23-24 maj träffas ledande politiker och tjänstemän i landstinget och länets 16 kommuner för att söka gemensam kunskap om medborgarna i länet. På länets åttonde seminarium inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv, som samordnas av Region Värmland, presenteras resultat utifrån gemensamt uppsatta mål och utmaningar.

Media hälsas välkommen att delta under hela konferensen som pågår 23-24 maj, lunch till lunch, samt pressträff fredag den 24 maj.

Pressträff
Dag och tid: fredag den 24 maj, klockan 12:30
Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne
Lokal: Farbror Eberhardt

Medverkande från politiska styrgruppen Nya perspektiv
Catarina Segersten Larsson, Region Värmland
Elisabeth Kihlström, Landstinget i Värmland
Sten Fransson, Arvika kommun
Ulric Andersson, Landstinget i Värmland
Ingela Wretling, Karlstads kommun (tillgänglig via telefon i samband med pressträffen)

Kontaktperson:
Catarina Segersten Larsson, regionråd, ordförande i politiska styrgruppen Nya perspektiv,
tel. 054-701 10 12

Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.