Pressmeddelande: Ägare till Grumshus prisade för hållbart byggande | Region Värmland

Pressmeddelande: Ägare till Grumshus prisade för hållbart byggande

[PRESSMEDDELANDE] Med små medel och långsiktigt hållbar ekonomi förvandlade ägarna till Sveaplan i Grums ett problemhus till eftertraktat boende.

Därför fick de i dag “Grundstenen”, Värmlands pris för hållbart byggande av Nätverket för Hållbart byggande.

Det var i samband med ett seminarium om lågenergihus, arrangerat av Energikontor Värmland i samarbete med Energimyndigheten, som nätverket delade ut priset. Nätverket skapades för att öka hållbart byggande i Värmland och det nyinstiftade priset har samma syfte. Det berättar Jens Beiron på Karlstads universitet. Han och tre andra ingår i juryn.
– Att dela ut ett pris till någon är att lyfta fram ett av många goda exempel och goda initiativ, säger han.
Juryn fick tre nomineringar att ta ställning till: Förskolan Skogsgläntan i Kil, Sveaplan i Grums och Sjögången i Karlstad. Efter att ha gått igenom de skriftliga motiveringarna och sedan besökt alla tre platserna gjorde de sitt val.
Det blir ägarna av Sveaplan i Grums som kammar hem priset “Grundstenen”. Sveaplan är en stor byggnad en del av det så kallade miljonprogrammet, mitt i samhället och det beskrevs tidigare som ett problemhus.
Malin Olin, juryns ordförande och även hon från Karlstads universitet, säger att alla de nominerade är bra exempel på hållbart byggande, men de fastnade särskilt för Sveaplan.
– Här är en fastighetsägare som inte har stora ekonomiska resurser och som ändå gör något bra, säger hon.
Malin Olin berättar att hon i sin undervisning om hållbart byggande ofta får frågor från studenterna om varför fler inte satsar på detta när det trots allt inte är så komplicerat. Något bra svar på den frågan har hon inte. Genom att prisa ägarna till Sveaplan vill hon och hennes jurykollegor ge ett exempel på att även mindre, privata fastighetsägare kan göra skillnad.
– Det finns massor av små fastighetsägare som skulle kunna genomföra samma typ av åtgärder. Det skulle få en väldigt stor effekt, säger hon.
Vilka åtgärder handlar det då om? Det ägarna till Sveaplan har gjort är bland annat att de har tilläggsisolerat huset, bytt fönster och installerat frånluftsvärmepumpar. Deras hyresgäster i de kommersiella lokalerna passar områdets boende som till stor del är äldre.
Men det som Malin Olin och Jens Beiron särskilt trycker på är ägarnas inställning till sina byggnader. De är nyfikna och beredda på att satsa på sådant som inte ger omedelbar ekonomisk avkastning.
– Vi är intresserade av resonemanget bakom valen. Det är därför vi har valt att premiera de som står bakom besluten, inte fastigheten i sig, säger Malin Olin.
Fakta – juryns motivering
Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen.
Alla tre nominerade är goda exempel på beställarinitiativ och väl värda årets pris.
Hittills genomförda byggprojekt för ett mer hållbart byggande domineras av kommunala beställare. Vi vill därför särskilt uppmärksamma en privat fastighetsägares initiativ, som visar att även den privata sektorn aktivt kan arbeta för ett mer hållbart byggande. Det är dessutom en relativt liten fastighetsägare, vilket visar att det inte behövs det stora företagets resurser eller kapacitet för att bidra till utvecklingen.

Kontakt:
Sveaplans ägare: Inger och Lars-Göran Bernhardsson, 070-268 22 38
Juryns ordförande: Malin Olin, 070-644 65 00
Nätverket Hållbart Byggande: Eva Lingwall, 054-701 10 96