Värmlandspolitiker mötte infrastrukturministern | Region Värmland

Värmlandspolitiker mötte infrastrukturministern

[PRESSMEDDELANDE] På tisdagen träffade regionrådet Tomas Riste och kommunalrådet Per Samuel Nisser infrastrukturminster Catarina Elmsäter Svärd och talade om framtidens infrastruktur i och utanför Värmland.

– Vi hade en bra dialog som dels handlade om Trafikverkets förslag som vi i remissvaret i stort sett ställt oss bakom, dels objekt som vi vill tidigarelägga och objekt som inte kom med i Trafikverkets förslag.
Regeringen arbetar nu med det förslag till nationell plan för transportsystemet som Trafikverket presenterade i somras. Som en del i det arbetet tar infrastrukturministern Catarina Elmsäter Svärd emot delegationer från landets regioner för att stämma av hur de ser på förslaget.
I Värmland finns en stor enighet om de nationella satsningarna och vid träffen på tisdagen representerade länet av regionrådet Tomas Riste och kommunalrådet Per Samuel Nisser.
– Trafikverkets förslag till satsningar på Värmlandsbanan är bra. Några av investeringarna ligger dock sent i planeringsperioden, något vi hoppas kunna ändra på. Dessutom lyfte vi slussarna i Trollhättan och Göta älv. Där har Trafikverket föreslagit en fördjupad utredning – en utredning som vi hoppas startas skyndsamt och att vi får möjlighet att delta i den, säger Tomas Riste.
Han säger också att ett exempel på nödvändiga satsningar som ligger utanför planen är E18 från Valnäs till riksgränsen där mötesseparering är viktig, inte minst utifrån trafiksäkerhetsskäl.
Mötet med ministern var kort och fokuserat men de värmländska delegaterna hann också tala om viktiga infrastrukturfrågor som ligger utanför Värmland, men som påverkar länet.
– En sådan är ju E45, sträckan från Mellerud ner till Trollhättan. Där stödjer vi Västra Götaland som vill rusta upp den. Där går mycket persontrafik till och från Värmland, men också mycket godstrafik, säger Per Samuel Nisser.
Vid träffen med Catarina Elmsäter Svärd passade Tomas Riste och Per Samuel Nisser också på att efterlysa ökad samordning mellan Sverige och Norge när det handlar om infrastruktursatsningar. Ministern gav då dem ett uppdrag.
– I början av december ska hon träffa sin norska motsvarighet. Hon vill att vi som gränslän ska lämna in våra synpunkter på infrastrukturen över gränsen. Hon vill bli uppdaterad inför mötet, säger Tomas Riste.

Kontakt:
Regionråd Tomas Riste, 070-618 77 70