Kvalitetssatsning inom familjehemsvård | Region Värmland

Kvalitetssatsning inom familjehemsvård

[PRESSMEDDELANDE] Behovet av fler familjehem är ständigt aktuellt, och att ta emot ett barn som inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar är ett viktigt uppdrag. Samtidigt kan det vara svårt att veta vad uppdraget innebär, vilka behov barnet har, och hur man förbereder familjen på bästa sätt.

Välkommen till en pressträff med information om en ny utbildning för familjehem som kommunerna i Värmland erbjuder under hösten.
Medverkar gör också en familj som berättar om sina erfarenheter av att ta emot en ny familjemedlem.

Datum: måndag den 25 november
Tid: klockan 10.00
Plats: Region Värmland, Lokal: Navigatören plan 3
Medverkande: Karin Thyselius, utvecklingsledare, Region Värmland
Birgitta Svensson, utvecklingsledare, Region Värmland
Yvonne Lennemyr, strateg inom satsningen Nya Perspektiv
Christina Hedvall, familjehem

Kontakt:
Yvonne Lennemyr, strateg, 054-701 10 43
Agnetha Nilsson, kommunikatör, 054-701 10 38