Ny webbplats med information om EU-program | Region Värmland

Ny webbplats med information om EU-program

[NYHET] Tillväxtverket har en ny webbplats, eu.tillvaxtverket.se, där det presenteras aktuell och bra information för att söka finansiering om de EU-program som Tillväxtverket är ansvariga för under den nya programperioden 2014-2020.

På webbplatsen ges information om planering, ansökan, genomförande och avslutande av projekt.

Här finns även information om Europa 2020-strategin, som sätter upp tillväxtmål som alla strukturfondsprogram ska vara kopplade till.

Tillväxtverkets webbplats