Presentationer om Östersjöstrategin | Region Värmland

Presentationer om Östersjöstrategin

[NYHET] Den 16 januari var Björne Hegefeldt från Tillväxtverket på plats i Karlstad och informerade om Östersjöstrategin och den nya möjligheten till transnationella projekt inom regionalfonden.

Paul Nemes från Länsstyrelsen i Värmland gav samtidigt en presentation om Länsstyrelsens arbete med Östersjöstrategin. Båda presentationer finns att ladda ner via länkarna nedan.

Björne Hegefeldt – Östersjöstrategin (pdf, 858 kB)

Paul Nemes – Exempel från Länsstyrelsen (pdf, 770 kB)