Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats | Region Värmland

Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats

[PRESSMEDDELANDE] Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats vare samverkan mellan kommuner och landsting i Värmland. Nu kan vi presentera resultaten och berätta om nästa steg i samarbetet för att förbättra resultaten ytterligare.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt satt upp nationella mål för att förbättra läkemedelsanvändningen till äldre. Under 2013 uppnådde Värmland samtliga mål enligt den överenskommelsen.
Förbättringen har bland annat uppnåtts genom att fler läkemedelsgenomgångar genomförts. Detta innebär att man på ett systematiskt sätt går igenom patientens behov av läkemedel och gör förändringar för att uppnå en optimal läkemedelsbehandling. Vid genomgångarna medverkar olika yrkesgrupper till exempel läkare, sjuksköterska, apotekare och omvårdnadspersonal.
Läkemedelsfel i vårdens övergångar är vanligt och i Sverige uppskattas
10-30 procent av akuta inläggningarna på sjukhus bero på läkemedelsrelaterade problem. Därför inledde landstinget och länets samtliga kommuner ett samarbete för fyra år sedan kallat ”Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland” (ESLiV). I arbetet ingår bland annat att genomföra läkemedelsgenomgångar i primärvården och att utfärda läkemedelsberättelser i slutenvården.

Tid och datum: Tisdag den 8 april klockan 10.30
Plats: Arvika Näringslivscenter

Kontaktpersoner:
Sten Fransson, politiska styrgruppen för Nya Perspektiv, tel 070-3203962
Elisabeth Kihlström, politiska styrgruppen för Nya Perspektiv, tel 070-5505665
Susanne Carlsson, Läkemedelschef, tel 054-61 40 44