Förslag till nytt Nordsjöprogram ute på konsultation | Region Värmland

Förslag till nytt Nordsjöprogram ute på konsultation

[NYHET] Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

JPC (Joint programming committee) för programmet har nu enats om ett utkast till program för Nordsjön, programmet finns för offentlig konsultation här.

Konsultationen pågår tom 9 maj 2014 för programmet, 1 juni för den del som gäller miljökonsekvensbeskrivningen.

Ta chansen att tycka till om innehållet!