Värmlands framtid drog fullt hus | Region Värmland

Värmlands framtid drog fullt hus

[PRESSMEDDELANDE] Aldrig tidigare har uppslutningen kring en regional utvecklingsstrategi i Värmland varit så stor som när Värmlandsstrategin togs fram.Men ord är en sak och handling en annan.Konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling” drog på torsdagen fullt hus.

Värmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen sent i fjol höstas och gäller för åren 2014 till 2020. Den innehåller fyra prioriterade områden, åtta styrkor som utvecklingsarbetet ska bygga på och 33 mätbara mål.
Men ord är ord, även om många står bakom dem. På torsdagen 10 april arrangerades konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling” som det officiella startskottet för arbetet med att förverkliga målen i strategin.
Över 200 personer kom för att tala om Värmlands framtid och diskutera vad de själva och deras organisationer kan bidra med för att göra Värmland till en bättre plats alla leva på och för att man ska nå de uppsatta målen.
– Det vi gjorde idag var att vi inspirerade varandra och berättade om vad som händer inom regional utveckling i Värmland – och då handlar det både om mjuka och hårda frågor. Livsmiljöfrågorna i en vid bemärkelse är ju en förutsättning för näringslivets möjligheter att utvecklas, berättade regionrådet Catarina Segersten Larsson efter konferensen.
Konferensen på Karlstad CCC inleddes med en föreläsning av Claudia Olsson som har utsetts till Årets ledare i Sverige och som har djupa kunskaper om vart teknikutvecklingen är på väg och hur den kan användas för att tackla problem som det moderna samhället står inför.
Därefter delade deltagarna upp sig på fyra rum efter de prioriterade områden som intresserade dem. Där presenterade medverkande olika projekt och insatser som har gjorts i Värmland – både av offentliga sektorn och av ideella krafter – och sedan diskuterade deltagarna om vad de själva och deras organisationer kan göra för Värmlands framtid.
– Förhoppningen är att den här dagen lett till att många fått upp ögonen för vad andra gör och att det också lett till nya initiativ i Värmlandsstrategins riktning, sa Catarina Segersten Larsson.

För mer information: Catarina Segersten Larsson, 054-701 10 12Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19, 070-297 15 80, hedvig.bergenheim@regionvarmland.se