Energirådgivarna i Värmland möts i Grums | Region Värmland

Energirådgivarna i Värmland möts i Grums

[NYHET] Energi- och klimatrådgivarna i Värmland samlades i veckan i Grums för erfarenhetsutbyte och studiebesök. Syftet med studiebesöket var att se hur fastighetsägarna till Sveaplan gjort för energieffektiviseringsåtgärder i sin fastighet. 

Energi- och klimatrådgivarna i Värmland samlades under en dag i Grums för erfarenhetsutbyte. Samtidigt passade Lars Göran Bernhardsson, ägare till fastigheten Sveaplan i Grums och vinnare av 2013 års pris Grundstenen som nätverket Hållbart byggande delar ut varje år, att bjuda in till en visning av fastigheten. Tillsammans med Lars Görans värmeleverantör Janne Jakobsson (med i bild) och hans kollegor på Caverion visade man runt i byggnaden och berättade om de ombyggnationer man gjort i energibesparande syfte.

Intresset var mycket stort och frågorna verkade aldrig vilja ta slut där nere i det bullriga pannrummet. Man fick en grundlig inblick i hur Lars Göran tillvaratagit och utnyttjat värmen i frånluften från lägenheterna i fastigheten.

– Det är oerhört nyttigt att komma ut och se hur man har gjort för att spara energi, säger Mikael Laakso, energirådgivare på Rådrummet i Karlstad. Det ger oss en betydelsefull grund för våra jobb som rådgivare ute i länet.

Samtidigt fick man tillfälle att diskutera kring miljonprogrammet med representanterna från Caverion. Vilka åtgärder kan man göra när man renoverar befintliga bostäder på ett energieffektivt sätt? Hur ska man tänka? Var ska man börja? Behovet är stort i vår region och åtgärderna och möjligheterna är många.

Text: Maria Fallström