Förslag till nytt Landsbygdsprogram 2014-2020 | Region Värmland

Förslag till nytt Landsbygdsprogram 2014-2020

[NYHET] I början av april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett nytt svenskt Landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Landsbygdsprogrammet omfattar totalt 36 miljarder kronor och utgångspunkten är att det ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd.

Landsbygdsprogrammet består av olika delprogram som bl.a. omfattar ett hållbart jordbruk, bredband, kommersiell service och en aktiv fritid på landsbygden. Förslaget ska nu överlämnas till Europeiska Kommissionen för godkännande.

Läs mer om Landsbygdsprogrammet på regeringens webbplats