Schyst! ska få Värmland att kommunicera mer jämlikt | Region Värmland

Schyst! ska få Värmland att kommunicera mer jämlikt

[PRESSMEDDELANDE] Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Ord och bild spelar roll. 

Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna i handboken är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring begreppet jämlikhet.
Regional tillväxt genom jämställdhet
Handboken är en del i Region Värmlands arbete för jämställd regional tillväxt och ska bland annat delas ut till landstinget och Värmlands kommuner. Syftet med jämställdhetsarbetet är att stärka regionen genom att synliggöra både kvinnor och män och lyfta fram berättelser om ett jämställt Värmland. Ett annat ändamål är att göra begreppet jämställd tillväxt begripligt för alla. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner sig inkluderade.
– Region Värmland har ett uppdrag från regeringen att jobba med tillväxtfrågor, och i det uppdraget är jämställdhet en viktig fråga. I Värmlandsstrategin, som tagits fram som strategi för hur Värmland ska utvecklas fram till 2020, slås det fast att jämställdhet är en viktig framgångsfaktor för utvecklingen av Värmland. Schyst! är ett konkret exempel på det arbetet där vi bland annat också inkluderar mångfalds- och jämlikhetsperspektivet, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd för Region Värmland.

Kontaktuppgifter
Marianne Nilsson, genusutvecklare
Telefon: 054 – 701 10 54
E-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se
Hedvig Bergenheim, kommunikationschef på Region Värmland
Telefon: 054-701 10 19
E-post: hedvig.bergenheim@regionvarmland.se