Schystare kommunikation för ökad tillväxt | Region Värmland

Schystare kommunikation för ökad tillväxt

[PRESSMEDDELANDE] Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla Värmlands invånare känner sig inkluderade i ord och bild. Schyst! är en del i Region Värmlands arbete för ökad regional tillväxt genom jämställdhet och ska bland annat delas ut till landstinget och Värmlands kommuner. Handboken kommer också gå att beställa gratis via Region Värmlands webbplats.
Under pressträffen kommer Region Värmlands genusutvecklare, Marianne Nilsson, gå igenom exempel från handboken och förklara varför och hur jämlik kommunikation bidrar till regional utveckling, och svara på frågor.
Under pressträffen finns det också möjlighet att träffa Rebecka Philipsen, elev på Fordonsprogrammet på Nobelgymnasiet och Seppo Räftegård Toivanen, förskollärare, som är några av de personer som ställer upp som modeller i Schyst!, och som gärna delar med sig av sina personliga erfarenheter kring stereotyper, mångfald och jämlikhet. Under pressträffen medverkar även regionrådet, Catarina Segersten Larsson.

Tid och datum: 14 april, 11.00
Plats: Ljusgården, Region Värmland (Lagergrensgatan 2)

Kontaktpersoner:
Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland
054 – 701 10 54
marianne.nilsson@regionvarmland.se
Hedvig Bergenheim, kommunikationschef på Region Värmland
054-701 10 19
hedvig.bergenheim@regionvarmland.se