Beslut om partnerskapsöverenskommelsen | Region Värmland

Beslut om partnerskapsöverenskommelsen

[NYHET] Den 11 april fattade regeringen beslut om partnerskapsöverenskommelsen, som sätter ramarna för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren. Sammanlagt handlar det om 65 miljarder kronor fördelat mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden, Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskerifonden.

Sveriges prioriteringar är:

– Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
– Förstärka hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
– Öka sysselsättningen, främja anställningsbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

Regeringen beslutade också om att överlämna förslag på partnerskapsöverenskommelse till Europeiska Kommissionen för godkännande. Ett godkännande beräknas ta några månader, vilket innebär att partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU tidigast kan träda i kraft under hösten 2014.

Läs mer om partnerskapsöverenskommelsen