Konferens om utveckling av vård, skola, omsorg | Region Värmland

Konferens om utveckling av vård, skola, omsorg

[PRESSMEDDELANDE] På torsdag och fredag hålls det nionde seminariet som ordnas av utvecklingsarbetet Nya Perspektiv i Värmland. Föreläsningarna och diskussionerna kommer att handla om allt från drogvaneundersökning och livsstilskriminella i Värmland till äldrevård och dataspel som en väg till lärande.

Seminarierna vänder sig till politiker och tjänstemän från Landstinget och de sexton kommunerna i Värmland. Programmet finns i bifogad fil.
Syftet är att lära känna varandras verksamhet och förutsättningar och gemensamt kunna analysera befolkningens hälsa och dess behov och efterfrågan på välfärdstjänster; utbildning, vård och omsorg, sjukvård och hälsofrämjande insatser.
Nya perspektiv arbetar med systematiska förbättringar inom fyra olika områden: den sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och äldres hälsa. Arbetet genomförs av tvärprofessionella grupper med företrädare från både landsting och kommuner, och leds av en politisk styrgrupp som utses av Region Värmland. I styrgruppen sitter Catarina Segersten Larsson, Region Värmland, Ulric Andersson och Elisabeth Kihlström, LIV, Sten Fransson, Arvika kommun och Ingela Wretling, Karlstads kommun.

Tid: 8-9 maj, från lunch till lunch. Föreläsningsschema finns i bifogat program
Plats: Hotell Selma Lagerlöf, Sunne

Hör gärna av er om ni har möjlighet att komma.
Kontaktperson: Yvonne Lennemyr, tel 054-701 10 43