Sparar energi med ny teknik | Region Värmland

Sparar energi med ny teknik

[NYHET] Storfors kommun tycker att det är dags att spara energi i belysningen av elljusspåret med ny teknik. Satsningen är också en del i ett utvecklingsprojekt med svensk teknik och kinesisk produktion. 

Kommunen har redan försett Vargbroskolan med solceller och gjort andra klimatanpassningar på skolan för att få ner energiförbrukningen. Dess­utom har det byggs solceller på kommunhusen och gamla Folkets hus.

Nästa steg är att förse det 2,5 kilometer långa elljusspåret med LED-belysning och byta ut de gamla armaturerna.

Elljusspåret blir också en test­anläggning för ny armatur där ett kinesiskt företag står för kostnaden på cirka 350 000 kronor. Kommunens kostnad blir själva monteringen och utbyte av vissa stolpar.

Förslaget till kommunstyrelsen är att kommunen lånar 120 000 kronor till investeringen.

Den nya belysningen kommer i ett första steg att spara cirka 11 500 kronor per år för att senare minska kostnaderna med ytterligare cirka 9 000 kronor årligen.

Arbetet kan vara genomfört till oktober.

Förslaget har tagits fram av energi- och klimatrådgivare Olof Edén och i projektet står Glava Energy center som projektägare där kommunen, flera företag och universitetet ingår i en samverkan.