EU nära dig | Region Värmland

EU nära dig

[NYHET] Idag presenterats en ny svensk nationell webbplats för strukturfonderna, EU nära dig.

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? Få unga i arbete och skapa hållbar utveckling? EU samarbetar sedan flera år med Sverige och de andra medlemsländerna för att bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla. Med stöd från EU:s budget kan du och andra till exempel få en omskolningskurs för arbete eller företagsstöd. EU arbetar också med att främja grönt jordbruk och innovation.

Här hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Vi hoppas att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och där du bor. Webbplatsen är under uppbyggnad och kompletteras successivt med nya projekt, med särskilt fokus på den nya programperioden 2014-2020.

www.eunaradig.se