Inget beslut fattat om delägande i VNAB | Region Värmland

Inget beslut fattat om delägande i VNAB

[PRESSMEDDELANDE] I ett överklagande till förvaltningsrätten hävdas att Region Värmland tagit ett felaktigt beslut när det gäller bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB. Beslutet är dock inte fattat, utan tas först av regionfullmäktige i november.

Den 22 maj behandlade regionstyrelsen frågan om Region Värmland ska gå in som delägare i bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB. Bolaget har bildats av Karlstads kommun tillsammans med Handelskammaren i Värmland för att på lång sikt säkra goda kommunikationer till och från Värmland exempelvis genom finansiering av en utvecklad flygtrafik till och från regionflygplatsen i Karlstad
Nu har beslutet överklagats till förvaltningsrätten. Det hävdas att vi har tagit ett felaktigt beslut när det gäller ägande och delat ekonomiskt ansvar i bolaget. Den klagande har även begärt inhibition av beslutet, det vill säga att beslutet tillsvidare inte får verkställas. Det är frågan om inhibition som kommer att prövas först av förvaltningsrätten.
Regionstyrelsens beslut är bara ett förslag till regionfullmäktige. Eftersom förvärvet av aktier i Värmlands Näringslivsutveckling AB är en viktig och principiell fråga ska den beslutas av regionfullmäktige. Det slutliga beslutet kommer därför att tas vid fullmäktiges nästa möte den 7 november.
Med hänsyn till att något slutligt beslut inte fattats finns inget beslut att överklaga, vilket vi kommer svara förvaltningsrätten i vårt kommande yttrande

Kontakt:
Tomas Riste, regionråd, tel 070-618 77 70
Gunnar Tidemand, regiondirektör 070-627 27 03