Vill starta företagsutbildning med svenska som andraspråk | Region Värmland

Vill starta företagsutbildning med svenska som andraspråk

[NYHET] Runt om i länet finns en mängd affärsidéer som skulle kunna bli verklighet. Det finns blivande företagare som med lite hjälp skulle kunna skapa sitt eget arbete, och i förlängningen kanske också andras. Molkoms folkhögskola är projektägare för den förstudie som just nu genomförs på temat möjlig företagsutbildning med inriktning svenska som andraspråk. 

– Jag har under våren arbetat på en kartläggning där jag granskat möjligheterna för att kunna starta en terminslång utbildning i Karlstad. Intresset är stort! Både från de som skulle gå kursen och möjliga samarbetspartners, säger Barbro Färnström, projektledare på Molkoms folkhögskola.

Basen för utbildningen man vill bygga är kunskap om att starta och rent administrativt driva företag i Sverige. Men skolan vill också koppla på språket, samhällssvenskan och svenskan kopplat till situationen som företagare.
– Många som vill starta ett företag berättar att de upplever det svenska systemet som krångligt, i vissa fall utgör det en tröskel för stor att kliva över. Utan tillräckliga kunskaper i svenska språket blir den tröskeln ännu högre då de har svårt att kunna följa debatten om nya regler och rutiner.

Önskan om att starta en utbildning har länge funnits. Diskussioner mellan skolan, Länsstyrelsen, SFI, och Arbetsförmedlingen har pågått i några år – men tid och resurser har saknats.
– Nu har vi fått medel via ESF-rådet och Europeiska socialfonden för den här förstudien och i vinter går själva projektansökan iväg. Vi ser redan nu att intresset finns för utbildningen och att både det offentliga och privata visat en stor vilja till att samverka. Förhoppningen från alla parter är att vi ska kunna starta den första kursen i augusti 2015.

– Skulle vi kunna erbjuda den här möjligheten skulle det inte bara vara fler som startade företag, vi skulle också kunna öka överlevnadsgraden hos de företag som startas.
Om projektet blir av ska kurserna hållas i Karlstad, på Molkoms folkhögskolas filial. Där finns redan i dag studie- och yrkesinriktade utbildningar för de som har svenska som andraspråk.