Värmlandsstrategins 33 mål – så långt är det dit | Region Värmland

Värmlandsstrategins 33 mål – så långt är det dit

[PRESSMEDDELANDE] När Värmlandsstrategin antogs klubbades också 33 mål som Värmland ska nå till år 2020. De spänner över många områden – från kortare restid till Oslo till lägre utsläpp av växthusgaser, från lägre arbetslöshet till fler invånare.

Men för att veta hur långt det är till att målen är uppfyllda måste vi i Värmland veta var vi står idag. Därför har Region Värmland tagit fram en rapport där nuläget redovisas mål för mål. Somliga mål ser ut att vara ganska lätta att nå medan andra är betydligt större utmaningar.
På tisdag presenteras rapporten och regionråden Tomas Riste och Catarina Segersten Larsson svarar på frågor om hur vi i Värmland kan arbeta för att nå de uppsatta målen.

Datum och tid: Tisdag 17 juni, kl 13
Plats: Lagergrens gata 2
Lokal: Styrbord, vån 3

Kontakt: Hedvig Bergenheim, tel 054-701 10 19, 070-297 15 80,hedvig.bergenheim@regionvarmland.se