Lärare får mer energikunskap | Region Värmland

Lärare får mer energikunskap

[NYHET] Grundskolelärarna i Karlstads kommun får fortbildning i energifrågor. Det är ett energiföretag som satsar på att erbjuda lärare en föreläsningsserie. 

Fortum har arbetat med att öka intresset för naturvetenskap i allmänhet och energi i synnerhet hos skolungdomar. Under 2014-2016 gör företaget tillsammans med kommunen en satsning för att ge grundskolelärarna inspiration för sin undervisning.

– Vi har, som hela branschen, ett stort behov av att rekrytera personal med kunskaper inom elkraft och energi, säger Jonatan Björck, Fortum.
Det finns planer på att utöka projektet med fler kommuner i Värmland. Fortum driver projektet tillsammans med Karlstads kommun, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin.

Läs om projektet på Fortums webbplats