Hopptävling planerar smarta transporter | Region Värmland

Hopptävling planerar smarta transporter

[NYHET] Hopptävlingen Carlstad Riders’ Trophy i Karlstad ska planera transporterna till och från tävlingen för att minska sin klimatpåverkan. Det är en del i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken. 

Tio evenemang ska arbeta med att planera transporterna. Målet är att öka evenemangens attraktivitet och miljöprofil samtidigt som bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska också arbeta med att sprida kunskaper, erfarenheter och resultat till andra aktörer. Fem energikontor arbetar med projektet och från Värmland finns plats för två evenemang att vara med.

Evenemangets karaktär påverkar transporterna

Evenemang kan ha skiftande karaktär, idrottsevenmang, festivaler, marknader eller konserter till exempel. Gemensamt är att de har en stor miljöpåverkan främst genom transporter. Publik och deltagare ska ta sig till och från evenemanget och arrangören behöver transportera material, varor och kanske funktionärer. Arrangören har dock stora möjligheter att påverka besökarnas resor och planera de egna transporterna för att minska energianvändningen och klimatpåverkan.

Samåkning för hästar?

På Färjestads travbana tävlade 50 ryttare och 80 hästar helgen 6-8 juni. Det är många människor, hästar och mycket material som ska transporteras.
– Det blir hel del lastbilstransporter och det påverkar miljön, säger Hanna Söderqvist, Sörmons ridklubb. Det är alltid spännande att se vad vi kan göra för att utveckla. Det är bra att få hjälp att och tips på vad vi kan göra, man blir lätt hemmablind.
När det gäller Carlstad Riders’ Trophy kartlägger projektet hur transporterna fungerar vid årets tävling för att sedan göra en planering inför kommande år.
– Hur en arrangör arbetar med transporter är alltid individuellt anpassat eftersom evenemang ser så olika ut, säger Erica Nyström delprojektledare. Utmaningen med Riders Trophy är att deltagarna har en häst med sig, det gör samåkning svårt.

Deltagare sökes

I Värmland deltar än så länge hopptävlingen Carlstad Riders’ Trophy men det finns utrymme för ytterligare ett evenemang från Värmland att delta. Det kan vara ett evenemang som är planerat till hösten men också ett årligt evenemang som redan har genomförts, projektet kan då göra en utvärdering och ge stöd inför transportplaneringen nästa år.
– Projektet är väldigt flexibelt och lägger upp arbetet så det passar, säger Erica Nyström.
Intresserade kan kontakta Energikontoret för mer information.