Jämställdhetsstatistik visar på utmaningar | Region Värmland

Jämställdhetsstatistik visar på utmaningar

[NYHET] Idag presenterar Region Värmland, tillsammans med Länsstyrelsen, fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014. Fickfaktaboken beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra för att uppnå ett jämställt län. 

Sveriges jämställdhetspolitik har som övergripande mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och samhället. För att kunna identifiera skillnader mellan kvinnor och män och följa upp resultaten av jämställdhetspolitiken är det viktigt att titta på en könsuppdelad statistik.

På tal om kvinnor och män 2014 innehåller nya siffror och basfakta om hur det ser ut inom olika samhällsområden i Värmland när statistiken delas upp på kvinnor och män. Statistiken visar att det fortfarande är stora skillnader mellan könen inom flera områden.

– På tal om kvinnor och män är viktig statistik som har bäring på många av de mål som är utpekade i Värmlandsstrategin. Nu gäller det för oss att sprida statistiken så fler får kunskap om hur vi ligger till och så att vi kan jobba i rätt riktning, säger Tomas Riste, regionråd.

– Det finns mycket kvar att göra innan vi uppnått regeringens mål för jämställdhetspolitiken, säger landshövding Kenneth Johansson. Kartläggningar och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i länet är betydelsefullt i arbetet för länets utveckling. Vi kommer nu att använda statistiken som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet för ett jämställt Värmland och kommer att sprida den brett i länet.

Läs mer i fickfaktaboken ”På tal om kvinnor och män 2014” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)