Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Över 2,3 miljoner till professurerna på Karlstads Universitet
Regionstyrelsen beviljade 1 625 000 kronor till Karlstads universitet för fortsättningen av projektet Professur i förnybar energi.
Dessutom beviljades 750 000 kronor till Karlstads Universitet för projektet Professur energiteknik.
Satsningarna är del i genomförandet av avsiktsförklaringen om forskningssamarbete mellan Region Värmland och Karlstads universitet. Målet med samarbetet är att bygga starka forskningsmiljöer Målet är att bygga starka forskningsmiljöer som kan bidra till en positiv utveckling i bland annat Värmland. 
Pengarna tas i båda fallen från de statliga regionala utvecklingsmedlen, de så kallade 1:1-medlen. Projekten beviljas maximalt 50 procent av redovisade och godkända kostnader. 

Regionfullmäktige föreslås säga ja till aktieköp i Värmlands Näringslivsutveckling AB
Regionstyrelsen tog återigen upp frågan om att ingå avtal med Karlstads kommun för att stödja utvecklingen av flyglinjen Karlstad-Frankfurt. Orsaken var att styrelsen vill klargöra sin roll i den här frågan, eftersom protokollet från förra mötet tyvärr blev otydligt.
Resultatet av torsdagens regionstyrelse blev att det tidigare beslutet är upphävt och att styrelsen lämnar förslag till novembers regionfullmäktige att ta beslut om att förvärva aktier i Värmlands Näringslivsutveckling AB.

Kontaktpersoner:
Regionråd Tomas Riste, tel 070-618 77 70
Regionråd Catarina Segersten Larsson, tel 070-349 41 32