Utlyser stöd för lågenergibyggnader | Region Värmland

Utlyser stöd för lågenergibyggnader

[NYHET] Energimyndigheten välkomnar ansökningar inom mätning och demonstration av lågenergibyggnader för att främja nybyggnation samt renovering ner till lågenerginivå. Sista ansökningsdag är den 15 september 2014. 

Energimyndigheten har i uppdrag att genom ett demonstrationsprogram främja nybyggnation av lågenergibyggnader och renoveringar som har ambitionen att markant förbättra byggnadens energiprestanda och nå lågenerginivå. Programmet syftar även till att få in underlag till fastställandet av nära-nollenerginivå. Syftet med utlysningen är att bjuda in intresserade aktörer att delta i programmet.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till privata och offentliga fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare som planerar att bygga eller bygger lågenergibyggnader samt planerar eller genomför renoveringar som har ambitionen att markant förbättra byggnadens energiprestanda och nå lågenerginivå.

Vilket stöd kan man få?

Energimyndigheten kan ge stöd för upp till 100 % av stödberättigade kostnader. Följande kostnader är stödberättigade:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning samt överföringen av mätdata till Energimyndigheten.

  • Kostnader för informationsspridning av projektet.

Läs mer om utlysningen hos Energimyndigheten