I min värld | Region Värmland

I min värld

[PRESSMEDDELANDE] Kulturcentrums danskonstnärer påbörjar i höst en turné till 150 förskolor runtom i hela Värmland. Med föreställningen ”I Min Värld” hoppas de kunna inspirera och väcka nyfikenhet hos barnen.

I Min Värld är en filosofisk dansföreställning som vänder sig till barn mellan tre och fem år. Föreställningen är en del av Kulturcentrums Danskunskapandeprojekt. Den handlar om hur vi lär känna vår omgivning, varandra och oss själva. Projektet utgår från flera av förskolans läroplansmål. Varje barn ska få en medvetenhet om sin egen och andras kultur och få förståelse för hur berättande kan ske genom olika uttrycksformer.
”Projektets mål är att öka kunskapen om dans och att visa på hur dansen kan integreras med skolans mål och uppdrag”, säger Nina Höjdefors, verksamhetschef på Kulturcentrum.
Innan I Min Värld åker ut till Värmlands förskolor hålls dansföreställningen på Arenan i Karlstad i samband med stadsbibliotekets hundraårsjubileum. Då är alla, stor som liten, välkomna att se den.

TID: lördagen den 30 augusti kl. 15.00 & 16.00
PLATS: Arenan, Bibliotekshuset, Karlstad

KONTAKT:

Sofia Wretling, producent och turnéläggare,
+46 705 71 68 06, sofia.wretling@regionvarmland.se
Nina Höjdefors, verksamhetschef, Kulturcentrum
+46 54 701 10 50, nina.hojdefors@regionvarmland.se

FAKTA: Kulturcentrum är en del av Region Värmland. Där ingår det som tidigare hette Dans i Värmland, Film i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland, Slöjd i Värmland samt Kultur i skolan och Ung kultur möts (UKM). Verksamheterna finns kvar men med ett nytt gemensamt namn. Syftet med sammanslagningen är ökat samarbete.