Open Days 2014 | Region Värmland

Open Days 2014

[NYHET] Open Days i Bryssel samlar varje år över 5000 deltagare från hela Europa på såväl lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Region Värmland var förstås på plats under årets evenemang. 

Open Days, som gick av stapeln för tolfte året i rad, är ett evenemang med seminarier och konferenser som fokuserar på regioner och städer. Regioner får möjlighet att utbyta erfarenheter och presentera sitt arbete inom tillväxt och sysselsättning. Representanter från EU, universitet och högskolor, näringslivet samt media deltar.

Årets tre övergripande teman var: Connecting regional strategies, Building capacity och Territorial cooperation.

Region Värmland samverkar med Länstyrelsen och Karlstads universitet genom masterstudenter som bevakar Open Days. Studenterna rapporterar från olika sessioner och skriver sedan så kallade policy briefs som presenteras efter konferensen.

Region Värmland deltog även i det regionala partnerskapet Advanced co-operation in Demographic Change tillsammans med åtta andra europeiska regioner. Partnerskapet arrangerade en gemensam workshop under Open Days med titeln ”Innovative Regional Solutions to Demographic Change”. Det övergripande syftet med workshopen var att visa på smarta regionala lösningar för att möta demografiska utmaningar. 

Mer information om Open Days