Filmade föredrag om uthållig idrott | Region Värmland

Filmade föredrag om uthållig idrott

[NYHET] I september hölls en konferens om energieffektivisering i idrottsföreningar. Presentationerna från konferensen finns nu att se på webben. 

Konferensen var en avslutning på projektet Uthållig idrott där Energikontor Värmland och sju andra energikontor arbetat tillsammans med idrottsföreningar i respektive region för att stötta dem i arbetet att minska sina energikostnader.

Presentationernas innehåll:

• Framgångsrika metoder som har resulterat i stora energibesparingar ute på idrottsanläggningar.
• Goda samarbetsformer mellan kommuner och idrotten som stimulerar energieffektivisering.
• Hur får vi fler resor med cykel och samåkning till idrotten? Erfarenheter från Klimatmatchen 2013.
• Belysningsutmaningen på våra anläggningar när kvicksilverlampan försvinner från marknaden 2015.
• Bättre transporter vid evenemang för trevligare publikupplevelse och minskad klimatpåverkan.
• Hur går vi tillväga med specialanläggningar medstor energianvändning t ex ridhus, golf och ishallar?
• Hur kan vi använda solen på våra idrottsanläggningar för att få el, värme och varmvatten?

Presentationerna från konferensen finns på Energikontoret Regionförbundet Örebros webbplats.

På deras webb hittar du också filmer om att spara energi i idrottsföreningar, slutrapporten om Uthållig idrott och mer information om projektet.