Unikt samarbete för bättre uppkoppling | Region Värmland

Unikt samarbete för bättre uppkoppling

[PRESSMEDDELANDE] Värmland vill ligga i framkant i Europa när det gäller möjligheterna till mobil uppkoppling. Därför inleds nu ett samarbete mellan flera stora myndigheter och Compare.

Samarbetet gör det möjligt att testa en ny och enklare teknik – så kallad småcellsteknik – för att på sikt få bättre mobil uppkoppling i Värmland.
Den första samarbetspartnern är redan på plats – ett norskt företag som kommer etablera sig i Värmland.

TID: torsdagen den 16/10 kl 9.30
PLATS: entréplan CCC
MEDVERKANDE: representanter för ledningen på Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Compare, Region Värmland samt den norska samarbetspartnerns VD.

KONTAKT:
Göran Österman, verkställande tjänsteman Compare,
Telefon 0705-82 05 27
goran.osterman@compare.se
Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland,
Telefon 0705-68 13 70
maria.ostergren@regionvarmland.se