Hur reser du? | Region Värmland

Hur reser du?

[NYHET] Den stora resvaneundersökningen fortsätter i Värmland även under vecka 44. Genom att fylla i den kan du påverka vilka vägar vi ska satsa på, hur bussarna ska gå och var det ska byggas cykelbanor i framtiden.  

20 000 personer i Värmland har blivit erbjudna att delta i undersökningen. Om du är en av dem har du en unik möjlighet att påverka trafikutveckling och infrastruktur i din kommun. Vecka 44 är sista chansen att skicka in enkäten. 

Resultatet av undersökningen är viktig. Den ger oss aktuell kunskap om hur vi i Värmland reser så att vi kan förbättra möjligheterna att transportera sig med cykel, bil, tåg, buss och till fots. 

Den avslutande undersökningen skickas ut med posten under vecka 42. Kuvertet innehåller information, frågeformulär och en resdagbok. Det går att svara endera på papper eller på webben. Resdagboken ska fyllas i för en speciell dag. Vilken dag det är står i utskicket. 

Undersökningen utförs av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Region Värmland, länets kommuner och Trafikverket. Resultatet kommer att presenteras i en rapport i januari 2015. Den kommer att finnas tillgänglig på Region Värmlands och Trafikverkets hemsidor. 

Frågor och svar om undersökningen: 

Varför gör man en resvaneundersökning?

En resvaneundersökning genomförs för att kunna planera för framtida resvanor. Resultatet av undersökningen blir underlag när vi planerar för framtida gångbanor cykelvägar, vägar och järnvägar.

Kommer alla invånare i Värmland att få undersökningen?

Det bästa är att kunna fråga alla men det blir oerhört kostsamt. Därför görs ett urval om 20 000 personer som representerar ett tvärsnitt av Värmlands befolkning. Totalt blir det således 20 000 undersökningar som skickas ut i Värmlands kommuner

Vilka åldersgrupper får enkäten?

Enkäten skickas till personer i åldrarna 16-84 år.

Är resultatet tillförlitligt?

Det är totalt 20 000 personer som tillfrågas. De väljs så att de utgör ett representativt urval av befolkningen. Det går inte att se hur enskilda personer svarat utan att alla svar kommer att sammanställas för större geografiska områden, exempelvis en kommun, en tätort eller en stadsdel. 

Vem är avsändare för undersökningen?

Undersökningen utförs av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Region Värmland, länets kommuner och Trafikverket.

När genomförs undersökningen?

Undersökningen äger rum med mätdagar i vecka 39 och 40. Nya mätdagar för dem som inte svarat är i vecka 43. Utskick av undersökningen sker enligt följande
·     V 38 (17-18 september) utskick med mätperiod 22-28 september
·     V 39 (24-25 september) utskick med mätperiod 29 september – 4 oktober
·     V 42 (14-15 oktober) nytt utskick till de som inte svarat. Ny mätperiod 19-25 oktober

Vad ingår i undersökningen?

Alla som valts ut kommer att få ett kuvert med posten som innehåller ett informationsblad som beskriver undersökningen. Själva undersökningsmaterialet består av ett frågeformulär med uppgifter om den som svarar och en resdagbok. Resdagboken ska fyllas i en speciell dag som står tryckt på enkäten.

Är mitt svar viktigt?

Alla svar är viktiga för att få ett resultat som är så rättvisande som möjligt. Vi vet i förväg att alla som får enkäten inte kommer att kunna fylla i den men det är viktigt att så många som möjligt gör det.

Hur svarar jag?

Undersökningen är avslutad.

Vad får man ut av undersökningen?

Det går att få fram en stor mängd statistik av undersökningen. Det går att se hur invånarna i Värmland reser (med bil, buss, tåg, cykel eller gång). Det går också att se när de flesta resor görs, vart resorna går och varför man gör en resa (jobbet, skolan, affären, vårdcentralen, hälsa på vänner). Det går också att se hur invånarna i en viss ort eller en stadsdel reser. Det kan användas för att planera hur bussar och tåg ska gå i framtiden.

När är undersökningen färdig?

Undersökningen presenteras i en rapport som är klar i januari 2015. Denna kommer att finnas tillgänglig på Region Värmlands och Trafikverkets hemsidor efter det.

Mer information och frågor

På frågeformuläret/resdagboken finns uppgifter om vart man ska vända sig med frågor om enkäten och hur man fyller i den.

Om du har fått undersökningen och har frågor om hur du ska svara, kontakta Sweco: 

E-post: rvu2014@sweco.se 
Telefon: 010-484 65 80

För allmänna frågor om undersökningen, kontakta Peter Wretman på Region Värmland: 

E-post: peter.wretman@regionvarmland.se 
Telefon: 054-7011100