Fullt av projektidéer inom energi och klimat | Region Värmland

Fullt av projektidéer inom energi och klimat

[NYHET] Under våren deltog över 160 personer i Kraftsamling för konkurrenskraftiga EU-projekt inom energi, klimat och miljö i Arvika, Filipstad, Sunne och Karlstad. 

Efter att ha sammanställt alla idéer som kom fram under dagarna kan vi dra slutsatsen att det finns otroligt många och bra projektidéer runt om i Värmland! Många av idéerna rör på ett eller annat sätt hållbara transporter. Över 80 idéer kom fram.

Läs sammanställningen av idéerna (öppnas i nytt fönster) (pdf, 162 kB)

Sänka tröskeln för att söka projektmedel

För att omsätta fler idéer i projekt som bidrar till att uppnå målet om ett klimatneutralt Värmland 2030 ser vi ett behov av att sänka tröskeln när det gäller att komma igång med projektansökningar. Region Värmlands beredningsfunktion arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen om hur man söker medel till projekt eller förstudier via Region Värmland. Via länkarna nedan kan du lära dig mer om hur det går till att ansöka. Energikontoret har omvärldsbevakning när det gäller de olika EU-programmen inom energi, klimat och miljöområdet samt kunskap om tidigare projekt. Energikontoret kan också vara ett bollplank för att ta nästa steg i processen, till exempel ge förslag på samarbetspartners. För dig som vill fördjupa dina kunskaper om EU-projekt finns det mycket matnyttig information att ta del av här på vår webbplats.

Frågor och svar om att söka projektmedel från Region Värmland