Regionfullmäktige i korthet, 7 november | Region Värmland

Regionfullmäktige i korthet, 7 november

[PRESSMEDDELANDE] Regionfullmäktige antog idag Region Värmlands budget och verksamhetsplan för åren 2015-17.

Regionfullmäktige beslutade att förskottera 25 miljoner kronor för att starta arbetet med att utveckla Fryksdalsbanan redan 2016, istället för som planerat 2019. I denna första etapp handlar det om åtgärder på sträckan Kil och Sunne. Främst rör det sig om att räta kurvor och stänga plankorsningar för att öka tågens hastighet.

Regionfullmäktige beslutade även att Region Värmland ska satsa 4 miljoner kronor ytterligare på folkhögskolornas arbete för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Fullmäktige beslutade också att Wermland Operas budget ska räknas upp med 2,5 procent per år samt att Värmlands Museum ska få 1 miljon kronor för en ny basutställning, utöver tidigare satsade 2 miljoner. Pengarna omfördelas inom ramen för 2014 års budget. Ytterligare 1 miljon ska satsas på nyskapande kultur och framför allt unga konstutövare.

1,6 miljoner går till utökade satsningar när det gäller åtgärdsvalsstudien för sträckan Stockholm–Oslo samt utredningen av slussarna i Trollhättan och Göta Älv.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om att förvärva 25 procent av aktierna i Värmlands Näringslivsutveckling AB vars syfte är att långsiktigt säkra flyglinjen ekonomiskt.

Region Värmland ska prioritera småföretagarutveckling på landsbygden samt avsätta 2 miljoner kronor till en fyraårssatsning på området kultur, hälsa och rehabilitering. Tack vare satsningen ska medlemmarna (kommunerna och Landstinget) och andra värmländska organisationer kunna söka medel för projekt inom de områdena.

Regionfullmäktige beslutade att ägarbidragen till kollektivtrafiken i Värmland ska ökas med 39 miljoner kronor sammanlagt för år 2015 och 2016. Det innebär i att kommunerna och Landstinget i Värmland betalar totalt 384 miljoner kronor i ägarbidrag för år 2015 och 411 miljoner kronor för 2016.

För mer information, kontakta:

Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11, 070-618 77 70
Catarina Segersten Larsson, tel 054-701 10 12, 070-349 41 32