Nytt HR-nätverk i Värmland | Region Värmland

Nytt HR-nätverk i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Idag, tisdagen den 11 november, arrangeras den första nätverksträffen för det nystartade HR-nätverket Värmland. Syftet med nätverket är att stödja kompetensförsörjning i länet genom erfarenhetsutbyte, inspiration och föreläsningar.

– Det är glädjande att vi har möjlighet att skapa en mötesplats för yrkesverksamma inom HR-området i Värmland, då de spelar en nyckelroll för länets kompetensförsörjning, säger Jenny Höög, projektledare för Region Värmlands projekt Kompetensplattform Värmland.
Under första nätverksträffen berättar före detta elitishockeyspelaren Jörgen Jönsson, hur idrottens ledarstrukturer kan appliceras i arbetslivet.
Vinnande lag – vad kan vi lära av idrotten?
Inom idrotten sätts frågor som samarbete, värdegrund och vikten av ett tydligt ledarskap ofta på sin spets. Under föreläsningen berättar Jörgen om sina erfarenheter från idrottens värld och vilka metoder han har upplevt som lyckosamma och som även kan användas inom arbetslivet.
Jörgen pratar om att använda gemensamma målbilder och tydliga delmål. Han pratar
också om acceptans av tilldelade roller och att vi har olika styrkor. Jörgen förespråkar ett ”öppet klimat” där feedback och dialog är en naturlig del för att utvecklas.

Om nätverket
HR-nätverket Värmland startas av Region Värmland som en del i projektet Kompetensplattform Värmland. Nätverket riktar sig till yrkesverksamma HR-personer i Värmland som vill knyta kontakter, utbyta erfarenheter eller fördjupa sina kunskaper i personal- och arbetslivsfrågor. Nätverket drivs av Region Värmland tillsammans med en ideell styrgrupp.
– Genom nätverket hoppas vi skapa möjligheter att nätverka, dela goda exempel och inspireras av varandra. Intresset för nätverket är stort, vilket vi bland annat märker på antalet anmälningar, vilket tyder på att det finns behov av den här typen av mötesplatser, säger Jenny.
Media hälsas välkomna att närvara vid nätverksträffen.

Datum: 11 november
Tid: 08.30 – 10.00 (frukost från 08.00)
Plats: Skeppet, Region Värmland, Lagergrens gata 2

Kontaktuppgifter
Jenny Höög, projektledare Kompetensplattform Värmland
Telefon: 054 – 701 11 21
Mobil: 070 – 220 56 10
E-post: jenny.hoog@regionvarmland.se