Främja kvinnors företagande | Region Värmland

Främja kvinnors företagande

[PRESSMEDDELANDE] Välkommen till Region Värmlands avslutningskonferens för programmet Främja Kvinnors företagande. Syftet med programmet är att genom projekt utveckla värmländska företag som drivs av kvinnor. Uppdraget kommer från regeringen med målet att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler kvinnor utvecklar och driver företag.

Under programperioden har elva aktörer i Värmland beviljats projektmedel. Två av dessa aktörer finns på plats för att presentera sitt arbete under konferensen. Under dagen presenteras också hur erfarenheter och kunskap från projekten ska användas i Region Värmlands kommande entreprenörsstrategi.
Främja kvinnors företagande är ett 4-årigt program som avslutas 2014.
Tillväxtverkets sida om programmet Främja kvinnors företagande
Media hälsas välkomna att delta under konferensen.

Tid
Torsdagen den 20 november, 13.00-18.30

Plats
Karlstad CCC, plan 5

Dagens program
13.00 Utställning, mingel och fika
14.00 Inledning, Tomas Riste, regionråd
14.30 Hur har vi arbetat med programmet Främja kvinnors företagande och hur kopplar satsningen mot den nya
Entreprenörskapsstrategin?, Melinda From och Anna Knutsson, Region Värmland och Matilda Ardenfors, Ramböll
15.20 Fika och möjlighet att prata med projekten
15.40 Projektpresentation – ett urval, ALMI och Stiftelsen Inova
16.20 Företagande på lika villkor, Gunilla Thorstensson – Tillväxtverket
16.50 Avtackning av ambassadörerna – Främja kvinnors företagande. Bubbel och snittar serveras.
17.30 Inspirationsföreläsning, Göran Krafft, Kairos Future
18.30 Avslutning – Catarina Segersten Larsson, regionråd

Kontakt
Gunilla Evers, beredningssekreterare
E-post: gunilla.evers@regionvarmland.se
Telefon mobil: 070-618 77 57
Telefon arbete: 054-701 10 27